TEKIJÄ

MAARIT VIRTA 
Osaamisen asiantuntija, kouluttaja, valmentaja, fasilitoija 
Kauppatieteiden tohtori 
Valtiotieteiden maisteri 
Certified Executive and Team Coach (ICF) 

Kiinnostukseni osaamiseen heräsi, kun tein väitöstutkimusta sukupolvien välisestä osaamisen jakamisesta. Väittelin aiheesta 2011, ja tutkimus tuloksineen on nykyisen työni perusta ja innoittaja. Vastaan tulee tietysti koko ajan myös uusia innoittajia: erilaisia asiakkaita, tuttavuuksia ja verkostokontakteja tuoreine ideoineen, mielenkiintoisia tutkimuksia jne. 

Ennen jatko-opiskelujani työskentelin viitisentoista vuotta organisaatioiden viestinnän parissa. Opiskelin 1980-luvulla organisaatioviestintää, sosiologiaa ja sosiaalipsykologiaa ja valmistuin valtiotieteiden maisteriksi. Nämä opinnot vaikuttivat siihen, että kauppatieteellinen tietojohtamisen alan väitöstutkimukseni on otteeltaan ihmislähtöinen (sovelsin tutkimusmenetelmänä organisatorista etnografiaa, jonka perusta on sosiaalinen konstruktionismi). Näkemykseni organisaation osaamisesta ja sen kehittämisestä rakentuu yksilöiden oppimiselle ja yhteistyölle. 

Valmentajan koulutukseni avasi minulle uusia mahdollisuuksia tukea yksilöitä ja ryhmiä erilaisten osaamisten hahmottamisessa, hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Tämän työni keskiössä on dialoginen keskustelu ja sen vahvistaminen. 

Perustin HENRY ry:n Osaamisverkoston vuonna 2015 ja toimin edelleen sen vetäjätiimissä. Verkosto kokoaa yhteen osaamisen ja oppimisen parissa työskenteleviä yli toimiala-, organisaatio- ja ammattirajojen. 


  KUMPPANI
   
  Virranliike tekee yhteistyötä Tevere Oy:n kanssa. 
   
  JULKAISUT 
   
  Väitöskirja Knowledge Sharing between Generations in an Organisation – Retention of the Old or Building the New? 
   
  Väitöskirjan käännös Sukupolvien välinen tiedon jakaminen organisaatiossa – lapioidaanko vanhaa vai luodaanko uutta? 

  Artikkelit 

  Pirjo Ståhle: Innovaatioekosysteemit syntyvät ja elävät vuorovaikutuksesta (professori Pirjo Ståhlen haastattelu) 
  Tietoasiantuntija 2-3/2018

  Dialogi on osaamisen kehittämisen työkalu 
  Tietoasiantuntija 5/2017, s. 18
   
  Ihminen digitalisaation keskiöön (tutkija Eveliina Saaren haastattelu) 
  Tietoasiantuntija 2-3/2017, s. 12
   
  Tulevaisuuden työpaikan on oltava hyvä oppimisympäristö (tutkija Katri Saarikiven haastattelu) 
  Tietoasiantuntija 1/2017, s. 6 
   
  Mentorointi organisaation kehittäjänä: ammattiosaamisen vahvistaja ja oppimiskulttuurin tukija (kouluttaja Päivi Kupiaksen haastattelu) 
  Tietoasiantuntija 1/2017, s. 14 
   
  Tiedon hallinnasta osaamisen jakamiseen 
  Fakta 2/2013
   
  Kokeneiden ja aloittelijoiden tiedonsiirto tuo mahdollisuuksia muutokseen 
  Tietoasiantuntija 4/2011 
   
  Asiantuntijuuden ja hiljaisen tiedon siirtäminen vaativat vuorovaikutusta
  Informaatiotutkimus 2/2011
   
  Copyright (c)2018, All Rights Reserved.