TEKIJÄ

MAARIT VIRTA 
Monialainen osaamisen kehittäjä
 
Kauppatieteiden tohtori 
Valtiotieteiden maisteri 
Certified Executive and Team Coach (ICF) 

Työni osaamisen parissa alkoi, kun olin väitellyt sukupolvien välisestä osaamisen jakamisesta (2011). Tietojohtamisen alan väitökseni tärkein oppi kiteytyy siihen, miten osaamisen jakamisesta päästään kehittämiseen: vaihtamalla staattinen, ohjaileva ote dynaamisuuteen. Toisin sanoen keskitytään vähemmän siihen, mitä jaetaan (sisältö) ja enemmän siihen, miten ja miksi jaetaan (kyvyt, keinot, mahdollisuudet, tavoitteet). 

Siirryttyäni jatko-opiskelijasta konsultiksi opin, että osaamisen jakaminen liitetään työelämässä luontevasti mentorointiin, ja aloin rakentaa mentorointiohjelmia (2014). Mentorointiin perehtyminen vei minut kasvatustieteiden pariin ja kouluttauduin valmentajaksi (2018). 

Tiimejä valmentaessani huomasin, että osaamisen kehittämistä hankaloittavat toisinaan puutteet dialogitaidoissa tai organisaatiotason viestinnässä. Huomioiden taustalla vaikuttivat viestinnän ja sosiologian opintoni (olen valtiotieteiden maisteri vuodelta 1988) sekä 15 vuoden työurani organisaatioviestinnän parissa. 

Sosiologisesta systeemiteoriasta olen löytänyt perimmäisen selityksen siihen, miksi toimiva viestintä on välttämätöntä: organisaatiot ja osaaminen syntyvät ja muuttuvat vain ihmisten rakentavassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Tämä on nykyisen työni perusta ja ohjenuora. 

Olen nyt työskennellyt osaamisen parissa kymmenen vuotta. Kokemukseni ovat vahvistaneet, että osaamisen kehittäminen ei ole yhden ihmisen, eikä myöskään yhden tieteenalan, tehtävä. Yhteistyöllä ja raja-aitojen ylittämisellä syntyvät parhaat oivallukset ja innovaatiot. 

Työskentelen osaamisen hyväksi myös verkostoissa. Perustin HENRY ry:n Osaamisverkoston vuonna 2015 ja ja vedin sitä neljä vuotta. Olin Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen ja toimittaja 2017-2019. Parhaillaan toimin mentorina Suomen Mentorit ry:ssä


  KUMPPANI
   
  Virranliike tekee yhteistyötä Tevere Oy:n kanssa. 
   
  JULKAISUT 
   
  Väitöskirja Knowledge Sharing between Generations in an Organisation – Retention of the Old or Building the New? 
   
  Väitöskirjan käännös Sukupolvien välinen tiedon jakaminen organisaatiossa – lapioidaanko vanhaa vai luodaanko uutta? 

  Artikkelit 

  Pirjo Ståhle: Innovaatioekosysteemit syntyvät ja elävät vuorovaikutuksesta (professori Pirjo Ståhlen haastattelu) 
  Tietoasiantuntija 2-3/2018

  Dialogi on osaamisen kehittämisen työkalu 
  Tietoasiantuntija 5/2017, s. 18
   
  Ihminen digitalisaation keskiöön (tutkija Eveliina Saaren haastattelu) 
  Tietoasiantuntija 2-3/2017, s. 12
   
  Tulevaisuuden työpaikan on oltava hyvä oppimisympäristö (tutkija Katri Saarikiven haastattelu) 
  Tietoasiantuntija 1/2017, s. 6 
   
  Mentorointi organisaation kehittäjänä: ammattiosaamisen vahvistaja ja oppimiskulttuurin tukija (kouluttaja Päivi Kupiaksen haastattelu) 
  Tietoasiantuntija 1/2017, s. 14 
   
  Tiedon hallinnasta osaamisen jakamiseen 
  Fakta 2/2013
   
  Kokeneiden ja aloittelijoiden tiedonsiirto tuo mahdollisuuksia muutokseen 
  Tietoasiantuntija 4/2011 
   
  Asiantuntijuuden ja hiljaisen tiedon siirtäminen vaativat vuorovaikutusta
  Informaatiotutkimus 2/2011
   
  Copyright (c)2018, All Rights Reserved.