VIRRANLIIKE

VIRRANLIIKE LAITTAA OSAAMISEN LIIKKEELLE, VIRTAAMAAN IHMISTEN VÄLILLE 

Virranliike vahvistaa organisaation osaamista lähtökohtanaan työ ja sen tekijät, strategisia tavoitteita unohtamatta. Kun kehittämisessä otetaan huomioon käytännön tarpeet, osaamisesta rakentuu henkilöstölle merkityksellistä. Samalla luodaan uusia mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen. 

Osaaminen organisaatiossa syntyy jäsenten osaamisista ja niiden yhdistelmistä. Jäsenten osaaminen puolestaan karttuu ajan kuluessa faktatiedon ja kokemuksen yhdistelmistä sekä niiden sovelluksista työn tarpeisiin. Koska osaaminen on sidottu ihmisiin ja käytäntöön, se saadaan parhaiten liikkeelle vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä. 

Organisaatiolle osaaminen on innovoinnin ja aineettoman pääoman raaka-aine. Mitä vapaammin ja vuolaammin osaaminen virtaa, sitä paremmat mahdollisuudet henkilöstöllä on kehittää ja muuttaa sitä – eli innovoida ja vahvistaa aineetonta pääomaa.
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.