VIRRANLIIKE

VIRRANLIIKE TUKEE OPPIMISTA JA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ 
LAITTAMALLA OSAAMISEN VIRTAAMAAN
 
Mitä vapaammin ja vuolaammin osaaminen virtaa, sitä paremmat mahdollisuudet ihmisillä on kehittää sitä – eli oppia, työssään ja sen ulkopuolella. Osaaminen virtaa eli pysyy liikkeessä vain ihmisten yhteisessä toiminnassa, jossa osaamista käytetään, sovelletaan ja jaetaan. Tähän tarvitaan rakentavaa vuorovaikutusta. Organisaation tasolla tarvitaan, hierakkisen kommunikoinnin sijaan, avointa ja tasavertaista viestintää. 

OPPIMINEN ON OSAAMISEN A JA O

Sekä oppiminen että osaamisen kehittäminen ovat välttämättömiä organisaation uudistumiselle ja innovoinnille. Oppiminen on ihmisten välistä ja yksilöllistä toimintaa, jossa tavoitteet eivät aina ole yhteisiä tai yhteneviä. Osaamisen kehittäminen on koordinoitu prosessi, jolla pyritään tiettyihin organisaation tavoitteisiin. Osaamisen kehittäminen rakentuu osittain oppimiselle: jäsenten oppiminen on organisaation osaamisen ja sen kehittämisen mahdollistaja. 

Kun oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle löydetään yhteinen päämäärä, joka yhdistää yksittäisten jäsenten ja koko organisaation tavoitteet saman suuntaisiksi, sekä ihmiset että organisaatio voivat kehittyä. Tavoitteiden asettamisessa olennaista on joustavuus: kyky ja mahdollisuus muuttaa tavoitteita, jos muuttuvat tilanteet tai uudet, opitut asiat antavat siihen aihetta. 

VUOROVAIKUTUKSELLA OHJATAAN YHTEISTÄ TOIMINTAA

Sen lisäksi että avoin vuorovaikutus ja viestintä saavat osaamisen virtaamaan, ne parantavat jatkuvaa, yhteistä navigointia ja toimintojen suuntaamista: onko organisaatio menossa kohti oikeaa päämäärää vai pitääkö suuntaa tarkistaa, viekö toiminta oikeaan suuntaan vai pitääkö sitä muuttaa, millaisia tarkistuksia ja muutoksia tarvitaan ja miten ne tehdään? Tietojen, osaamisten ja kokemusten jakaminen osana jokapäiväistä työtä helpottaa muutosten huomaamista ja niihin reagointia. 
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.